Pr Chokolade - LIGE TIL AT SPISE 

 
 

 
 

 
 
Ca. 120g Skovbærvingummi m/hvid chokolade
 
 
110-115g Karamel m/mint & chokolade
 
Hent vores katalog